Colofon

Informatieplicht volgens §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch resp. §63 Gewerbeordnung en Offenlegungspflicht volgens §25 Mediengesetz.

Campingplatz Arlberg GmbH.

Pettneu am Arlberg 235c
6574 Pettneu am Arlberg
Austria

Tel. +43(0)5448/22266-0
Fax +43(0)5448/22266-30
info@camping-arlberg.at

Firmenbuchnummer: 228695t
UID: ATU56619699
Firmengericht: Landeck
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Algemene voorwaarden

Informatie over online-geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR-VO:

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door haar beheerde platform (het zogenaamde “OS platform”).

Het OS platform kan fungeren als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten.

Dit platform is via deze externen Link ec.europa.eu/consumers/odr te bereiken.

Beeldbronnen / foto’s / teksten

© Camping Arlberg, TVB St. Anton am Arlberg

Copyright

De inhoud, de structuur en de lay-out van deze website vallen onder het auteursrecht. Auteursrechten voor beeldmateriaal, teksten en andere beschermde werken, handelsmerken en merktekens worden hierdoor niet beperkt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de media-eigenaar is het niet toegestaan het aanbod geheel of gedeeltelijk (met inbegrip van afdrukken op papier) te kopiëren of anderszins te gebruiken.

Disclaimer

Het gebruik van deze website dient uitsluitend ter informatie. De exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De via het internet aangeboden informatie is in geen enkel geval bindend. Aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, is uitgesloten. De exploitant is alleen aansprakelijk voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) voor zover hij/zij zich bewust is van illegale inhoud en het voor hem/haar technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen.

De exploitant verklaart dat er op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te vinden was. De exploitant heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van eventuele illegale inhoud die daar wordt gepresenteerd. Voor de inhoud van de gelinkte internetpagina’s zijn uitsluitend de exploitanten van die websites verantwoordelijk. Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen.

Indien delen of individuele formuleringen van deze disclaimer niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Ontwerp, programmering en uitvoering

klaunzner online solutions
Markus Klaunzner
Sattlergasse 9, 6424 Silz

Tel.: +43(676)4700060
E-Mail: office@klaunzner.com
Web: www.klaunzner.com

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres associëren met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er wel rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het doel zoals hierboven beschreven.